Ew siteye webe jibona hemu Biritanye u herema Tothenhame ji kar u xebatan agantar dike. Li viro kurte biyografi, makaleyen davi hevpeyvin, wane u wesanen din hun karin bibinin.

Alikarî u Pistgiri

  • Ji David Lammy alîkarî
  • Pirsgireken penaritiye
  • Pirsen xanîyan
  • Hevditinen Sevirgehî
  • Keyda sewa ray bikaranîne

Alikarîya David

David dikare pirsgirêken ku li jer alikariya we bike.

• Eger pirsgirêken we u rayederen dewle hene
• Eger we gili u serledan kirine u hun dixwzine wan bisopinîn
• Heke rayeder bi wera dibin mafe weyî ser iedane tune u hun ve qebul nakine
• Heke jibona rayederen dewlete, ji besa lekolîna parlementaye ku hun dixwazine qiliyen xwe bikin
• Eger hun dixwazine bi komal u Navendar ra bi tekîlîyekevin.

Eger Dewlet li ser van mijaran pistgirîye nadîye we dîkare we bisîne cem ye ku alîkarîye bide we.

Ji ber regazen parlementaye parlemen bi tene dikarin jibane hilbijeren xwe hewibidin. Jibona ku hun bizanibin hun hilbijerin ji bicin servisa hilbijer ditîne.

David jibona malbat u hewalen xwe li ser mijaren wusa nasekine u pistgirîye nade, eger ew kesa ku nîkare di tekîlî kewe dîkare alîkarîye bide jibone we destura wi kesiya bi imze gereke.
Pirsgireken paneberan

Heke pirsgireke weya Jibo penaberitiye heye u jibo we hun alîkarîye dixwazine. Formen ku li jer yeke jiber bigirin u dive hun we forme tijikin.

Forma home office: Jibo serledanen ku he berdevam dikin.
Forma entry clearance: ji bo serledanen ku li dervayî Biritanyaya mezin ji aliye malbat u hewale wa hatin kirin.

Formen ku we tijikirin bisînîn address jerî:

David Lammy MP
House of Commons
London
SW1A 0AA

Jibona van forman ku hun bibînin, divê ku hu programa Adobe bi karbibînin.
Pirsgirekên Xanîyan

Eger pirsgirekên we ye xanîye hene, bere hun dîkarin bi rayedar e saredara herema we va di tekilijevin. Heke hun wi-we nizanine, Ji kerema xwe telefona ve numara bikin 0208 8489 2927.

Sarederen cigeni yen weki saredera Harringeye Ji parlemenan bi berpirsyar nîne, le belê bi tekîlîya kesen ku ji alîye we va hatin hilbijarîn va berpirsyarin. Yekcaran David dikare sewa we telefona saradera herema ku hun lê dîjîn bike ji kerema xwe bala xwe bidin ve mijare, neke we pellek serledaye prosüdüra saredere u ku we bersiwa li gor dile xwe negirtiye, pistî we hun dikarin gilîyen li besa hukumeta heremki binîn zimanç.
Sewirgehi

David hertim sewîrhen ku li jerin dide.

Roja în e serê meh,
Roja în e seyemîn naw meh,
Roja Yeksema serê meh.

Sewa civane bigirin ji david ro email’le bi rekin ji kerema xwe vira bi tekînîn yanjî telefon ofise bikin. Telefon ofise 0207 7219 0767.

Dîsa sewa pirgireken hilbijartine hun dikarin emailen bi rêkin.

Jiber rêgazen Parlemantaye, Parlement bi tene dikare bi tene li ser pirsgirêken hereme xwe bisekine. Sewa ve sedeme ji kerema xwe bi tene ji heram Tottenhami sewa bersivandinê binivisinin. Eger ku hun nizanine nave herame hilbijartine ku hun le disin vira bi tekînen.
Keydo Jibo ray bikaranîne (avitin)

Hekê heya îro keydo we ray avitine li nerema Tottenham e tune u hê li vir dijîne, forma Sarodera Harînye hun dîkarin li vira jiber bigirin (derxinin)

Agahiyen jibo form tijikirine, hun dikarin li vira bibînin.© Copyright 2012 David LammyWebsite design by Toolkit Websites